นิสัยพฤติกรรม

พฤติกรรมของผู้คน เป็นอาการแสดงโต้ตอบต่อสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นหรือเรื่องต่างๆการกระทำพวกนั้นบางครั้งก็อาจจะแลเห็นหรือมองได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบใด


ไหมดีเหมือนเช่นเคยจากเดิมอย่างไรยกตัวอย่างเช่น การพูด การเดิน การเขียน การคิด แรงกระตุ้นที่นำมาซึ่งการปฏิบัติของมนุษย์นั้นบางครั้งอาจจะมาจากสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าภายในก็ได้นั้นเองสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งเร้าต่างๆมีมากมายทั้งยังสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นทางด้านจิตใจ ในใจรวมทั้งภายนอกเรามาสารถไตร่ตรองได้จากเพื่อนรอบกายหรือคนใกล้ตัวคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวหรือเพื่อนข้างบ้านก็ได้

สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นด้านในเป็นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่เกิดจากทางด้านกายภาพ ดังเช่น ความอ่อนล้า ความหิว สิ่งเร้าภายในนั้นจะส่งผลอย่างมากมายกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงกริยานั้นออกมา พอเพียงเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นด้านในก็จะต่ำลง สิ่งเร้าข้างนอกจากทางด้านสังคมก็จะมีบทบาทเยอะขึ้นตามมา

สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นภายนอกเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆด้านสังคมที่ได้แลเห็นได้สัมผัส สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นชอบใจประทับใจที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก เช่น คำกล่าวชมเชย การเช็ดกเห็นด้วย ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่ไม่ปรารถนาปรับใช้ในชีวิต

กรรมวิธีเสริมแรงทางบวก

รู้จักการให้และบริจาค อาหาร น้ำ ของใช้ เครื่องมือทำมาหากิน

เสริมแรงทางสังคมได้แก่การสรรเสริญเยินยอบุคคลอื่น การกล่าวเยินยอ การยินยอมพร้อมใจรับ

ความประพฤติของคนรอบข้างนั้นถูกใจส่งผลต่อนิสัยแล้วก็ความประพฤติของเรามากมายก่ายกอง มันเป็นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะทำความเข้าใจให้จำนวนมากกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของเรา เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอะไร หลายครั้งที่มันเกิดโทษต่อเรา ส่วนความประพฤติต่างๆที่เราติดมาจากผู้คนรอบข้างเราจะทำให้เรารู้ดีว่าเราคิดยังไงกับผู้คนพวกนั้น การที่เราเลือกจะประพฤติตามหรือเอาอย่างเขาเหล่านั้นก็คือเราประทับใจในบางอย่าง การที่เราจะเอาอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร

บางคนที่มีลักษณะหัวเราะแปลกๆมีคำพูดแปลกๆที่เราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องปกติที่ดีเลยเรื่องของการกระทำที่ถูกเอาอย่างกับความเป็นจริงเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ข้อพิสูจน์เลยที่เราจะเลียนแบบกันหรือเอาอย่างกัน เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองเห็นเป็นเรื่องปกติ เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยเราไม่ควรเอาการกลุ่มนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ความประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้มีการเกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งเหล่านี้เลย สำหรับความคิดไหนที่ดีเราก็แลเห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สิ่งที่เราปรารถนาทำต้องการจะรู้มากขึ้น